Pengesahan pembayaran

Sebelum anda memasukkan data pengesahan bayaran. Semak list ini dahulu.

  • Sudah mendaftar untuk bengkel Videografi?
  • Sudah membuat bayaran penuh  menggunakan salah satu kaedah yang diberikan . (pastikan resit bersama anda )

Klik  link di bawah:

http://www.viewimage.com.my/bkv/pengesahan-bayaran